Papież na Wielki Post: W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę

„Oto idzie­my do Jero­zo­li­my…” (Mt 20, 18) Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości   Dro­dzy bra­cia i siostry, zapo­wia­da­jąc uczniom swo­ją mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie, aby wypeł­nić wolę Ojca, Jezus uka­zu­je…

Czytaj dalejPapież na Wielki Post: W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę