Author:

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Nim rozpoczniemy wspólny uroczysty posiłek w Niedzielę Wielkanocną, w tym roku ze względu, że w Wielką Sobotę nie odbędzie się tradycyjne święcenie potraw należy odmówić specjalne „Błogosławieństwo stołu”.   http://lubawa-fara.pl/wp-content/uploads/2021/03/zal_5_wielki_tydzien_2021_blogoslawienstwo_stolu.pdf

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

  W Wielką Sobotę będzie możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, z zachowaniem obowiązujących przepisów wynikających zasad bezpieczeństwa stanu epidemii w Polsce. Cześć Krzyżowi oddamy indywidualnie przez głęboki ukłon lub przyklęknięcie, ale nie przez ucałowanie. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach. Zachęcamy,  aby błogosławieństwo stołu […]

I niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu : Zapoznaj się z Ogłoszeniami Duszpasterskimi na I Niedzielę Wielkiego Postu. Sprawdź kiedy w naszej parafii odbywa się Droga Krzyżowa Sprawdź kiedy w naszej parafii odbywają się Gorzkie Żale     Ewangelia I Niedzieli Wielkiego Postu : (Mk 1, 12-15) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A […]

Środa Popielcowa AD 2021

    Środą Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu – okres czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Życie religijne wiernych skupia się w tym czasie wokół trzech tematów: chrztu, pokuty i Męki Pańskiej. To szczególny czas modlitwy, pokuty i czynienia miłosierdzia. Bóg ukazuje nam trzy drogi nawrócenia i powrotu: modlitwę (miłość do Chrystusa), […]

Papież na Wielki Post: W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę

„Oto idzie­my do Jero­zo­li­my…” (Mt 20, 18) Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości   Dro­dzy bra­cia i siostry, zapo­wia­da­jąc uczniom swo­ją mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie, aby wypeł­nić wolę Ojca, Jezus uka­zu­je im głę­bo­ki sens swo­jej misji i wzy­wa ich do zjed­no­cze­nia się z nią dla zba­wie­nia świata.   Podą­ża­jąc wiel­ko­post­ną dro­gą, któ­ra pro­wa­dzi […]