You are currently viewing Wizytacja kanoniczna ks.bp Józefa Szamockiego.

Wizytacja kanoniczna ks.bp Józefa Szamockiego.

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez Ordynariusza diecezji lub w Jego imieniu. W naszej parafii taka wizytacja odbyła się od 11-12 marca br. Z tej okazji gościliśmy w naszej wspólnocie Księdza Biskupa Józefa Szamockiego  – biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej. Program spotkania z Księdzem Biskupem przewidywał: udział w ośmiu Mszach św., oraz wygłoszenie homili skierowanych do parafian, wieczornicę przygotowaną przez młodzież z naszej parafii,  spotkania z przedstawicielami wspólnot naszego parafialnego wieczernika oraz wizytę u chorego. Podczas Mszy św., w niedzielę o godz.11:00  w naszym drewnianym zabytkowym Kościele którą sprawował  ks. kapelan Marek Samorek, pasterz naszej diecezjii wygłosił homilię. Natomiast w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętej Anny w Lubawie, o godz.15:00 – ks. biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania 63 młodym członkom wspólnoty parafialnej. Podczas bierzmowania Duch Święty umacnia chrześcijan, aby swoją wiarę wyznawali, bronili jej oraz według niej żyli. Sakrament Bierzmowania to sakrament inicjacji chrześcijańskiej, do której zaliczają się również Eucharystia i Chrzest.

Wizytacja to szczególny czas dla wspólnoty całej parafii, gdy Biskup, jako następca Apostołów – przychodzi do małej owczarnii, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim słowem naszą wiarę. Chrystus w swoim apostole szczególnie nawiedza parafię, aby nam błogosławić.Tylko w duchu wiary możemy dostrzec głębokie znaczenie tej wizytacji i tak też chcemy patrzeć na ten czas, i prosić Dobrego Pasterza, aby dotknął nas swoją łaską i odnowił nasze życie.

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”wizytacja bp 2017″]