You are currently viewing Środa Popielcowa AD 2021

Środa Popielcowa AD 2021

    Środą Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu – okres czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Życie religijne wiernych skupia się w tym czasie wokół trzech tematów: chrztu, pokuty i Męki Pańskiej.

To szczególny czas modlitwy, pokuty i czynienia miłosierdzia. Bóg ukazuje nam trzy drogi nawrócenia i powrotu: modlitwę (miłość do Chrystusa), jałmużnę (miłość do bliźniego), post (miłość do siebie samego).

Serdecznie Zapraszamy na Eucharystię z błogosławieństwem   i posypaniem głów popiołem na godz. 7.00, 8.30, 10.00, 15.00 – Liturgia Słowa    z posypaniem głów popiołem, 16.30 – Msza św. z udziałem dzieci i o godz.  18.00.

Przypominamy, że w Środę Popielcową należy powstrzymać się od pokarmów mięsnych i zachować post ścisły, czyli trzy posiłki w ciągu dnia,   z czego tylko jeden do syta. Zasady te obowiązują wszystkich katolików pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, jeżeli nie wyklucza tego stan zdrowia. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia. Kościół w tym dniu nie udziela żadnej dyspensy. Kolekta ze Środy Popielcowej to Jałmużna na rzecz Ubogich.   

 

Wielki Post – to czas bardziej intensywnego życia z Panem i dla Pana…, w ktorym staramy się nieskazitelnie pozbyć się wszystkiego , co zbędne co nas obciąża, co zajmuje przewodnie miejsce – zamiast Pana – w naszym życiu; każdej niewoli, grzechu, uzależnienia, dumy, chciwości, skąpstwa, zazdrości, gniewu, rozpusty, nieumiarnowania, lenistwa… Dopiero po takim pierwszym kroku mogę podejmować decyzję, co pragnę ofiarować Panu na znak swej miłości, jako zadośćuczynienie; decyzję, czego sobie odmówię dla dobra innych. Codziennie będę ćwiczyć czytanie i rozważanie Słowa Bożego. W modlitwie otwieramy się na Boga, pozwalamy aby Jego słowo dotykało nas i zmieniało, stajemy się zdolni do wypełnienia  Jego słowa. Jest ważne, by odnowić swoje życie modlitewne. W ten sposób wzmacniamy swoją wiarę, zaufanie i oddanie. Następnie jesteśmy wezwani do postu i wyrzeczeń, abyśmy mogli panować nad sobą, swoimi pasjami i pragnieniami cielesnymi. Niech ten czas będzie także czasem samokształcenia i dobrym ćwiczeniem cnotliwego życia. Nie zapominijmy czynić dobra swoim bliznim. Oto jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii… Jałomużna, Post, modlitwa…

Czy jestem gotów?

Trwajmy z Panem...