Ogłoszenia Duszpasterskie

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
20 maja 2018

 

 • Dzisiejszą Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy obchody okresu wielkanocnego. Jutro obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Msze św. we farze o godz. 8.30 i 18.00.

 

 • Dziewczynki, które chciałyby śpiewać w scholce parafialnej zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek 21 V na godz. 16.00 do salki parafialnej.

 

 • We wtorek 22 V o godz. 13.00 biskup Wiesław Śmigiel dokona poświęcenia i otwarcia Okna Życia, które znajduje się przy ulicy Spichlerzowej w Lubawie.

 

 • Pielgrzymka dzieci I Komunijnych i ich rodziców do Gietrzwałdu odbędzie się w sobotę 26 V. Wyjazd o godz. 8.45 z parkingu PKS przy „Spichlerzu”.

 

 • W tym tygodniu w kościele św. Barbary zostaną ustawione rusztowania i rozpoczną się prace remontowe wewnątrz kościoła. Dlatego nie będzie Mszy św. w kościele św. Barbary już od najbliższej niedzieli aż do odwołania. Intencje Mszy św. przyjęte na godz. 11.00 do kościoła św. Barbary zostaną odprawione tego samego dnia, na który zostały zgłoszone we farze o godz. 10.00.

 

 • Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubawie zawiadamia wszystkich członków Banku o zebraniu grupy członkowskiej, które odbędzie się w czwartek 24 V o godz. 10.00 w sali szkoleniowej BS Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 2.

 

 • W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy okres spowiedzi i komunii św. wielkanocnej.

 

 • W sobotę 2 VI o godz. 15.00 na stadionie OSIR Lubawa odbędzie się III Trening Charytatywny z Lubawa Kocha Biegać. Celem treningu jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację trzyletniej mieszkanki Lubawy, która niedawno przeszła przeszczep wątroby. Na trening zaproszeni są miłośnicy biegania, rowerzyści, wielbiciele nordic walking. Dla dzieci przewidziano wiele atrakcji, loterię fantową oraz ognisko
  i ciepły posiłek po biegu. Regulamin biegu w gablocie ogłoszeń.

 

 • Zapraszamy na nabożeństwa majowe w naszym Sanktuarium:

* w tygodniu we Farze po wieczornej Mszy św.

* we wszystkie niedziele maja w Lipach o godz. 16.30.

Osoby udające się do Lip samochodami prosimy o pozostawienie pojazdów na parkingach, w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych można podjechać od strony rzeki.

 

 

 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych  w Kościele katolickim informujemy, że wszelkiego rodzaju świadectwa (chrztu, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych, opinie o religijności itp.) lub ich kopie zawierające dane osobowe mogą być wydane:

1) Wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

2) Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby, których akt dotyczy.

3) Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane,
po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).

4) Kopie dokumentów mogą zostać wykonane wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione.

 Zmiany w księgach parafialnych

1) Wniosek o dokonanie zmian w parafialnych zbiorach danych może być złożony w dowolnej formie: pisemnej lub ustnej, osobiście lub przez pełnomocnika.

2) W przypadku wniosku dotyczącego zmian w księgach ochrzczonych, małżeństw lub zgonów, na ich dokonanie proboszcz musi uzyskać pisemną zgodę ordynariusza miejsca.

 

 • W kalendarzu liturgicznym wspominamy:

– 21 V (poniedziałek) – NMP Matki Kościoła

– 24 V (czwartek) – Jezusa Chrystusa najwyższego i Wiecznego Kapłana

– 26 V (sobota) – św. Filipa Neri

– 27 V (niedziela) – Trójcę Świętą

 

 • W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy: + Józefa Bagińskiego. Dobry Jezu…