Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
07 lipca 2019

Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na pokrycie kosztów aktualnie wykonywanych remontów obiektów drewnianych w naszej parafii.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Odpustu Lipskiego: Policji, Straży, Liturgicznej Służbie Ołtarza oraz wszystkim którzy poprzez swoją pracę przyczynili się do przygotowania uroczystości. Dziękujemy za udekorowanie miasta na czas odpustu oraz osobom sprzątającym w Lipach po uroczystościach, a także
za wszystkie złożone ofiary.

Od poniedziałku 8 VII kościół farny będzie zamknięty na czas remontu i malowania. Wszystkie Eucharystie zarówno w dni powszednie jak i w niedziele będą odprawiane
w kościele św. Barbary. W dni powszednie Msze św. będą celebrowane jak dotychczas o godz. 8.30 i 18.00. Na czas zamknięcia kościoła farnego ulegnie zmianie porządek Eucharystii niedzielnych. Porządek ten będzie następujący: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00. Wszystkie intencje przyjęte dotychczas
na godz. 11.00 do kościoła św. Barbary zostaną odprawione o godz. 11.30, natomiast intencje przyjęte na godz. 12.00 będą odprawione o godz. 13.00. Prosimy o wyrozumiałość w związku z wprowadzonymi na czas remontu i malowania zmianami.

W sobotę 13 VII na godz. 19.30 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie
do Sanktuarium w Lipach. Po Eucharystii będzie miała miejsce procesja różańcowa wokół kościoła. Prosimy o zabranie na to nabożeństwo świec. Autokar będzie podstawiony na przystanku o godz. 18.45.

Wójt Gminy Lubawa informuje, że tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się
w niedzielę 1 IX w Rumienicy. W ramach święta plonów tradycyjnie odbędzie się konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, do przygotowania którego należy użyć materiałów naturalnych m.in. kłosów zbóż.

W kalendarzu liturgicznym wspominamy:

 • 8 VII (poniedziałek) – św. Jana z Dukli
 • 11 VII (czwartek) – św. Benedykta
 • 12 VII (piątek) – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
 • 13 VII (sobota) – św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy:

 • Józefa Dreszlera. Dobry Jezu…

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 XIII NIEDZIELA ZYKŁA
30 czerwca 2019

 

 

 • W dniach Odpustu Msze św.:

Poniedziałek:

 

* we Farze o godz. 8.30

 

* 15.00 – Nieszpory o NMP

 

* w Lipach:

 

– ok. godz. 16.30 – Suma Odpustowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa

 

– godz. 19.30 – Msza św. dla pracujących i rolników

 

– godz. 24.00 – Msza św. o NMP „o Północy”

 

 

 

Wtorek:

 

* w Lipach:

 

– godz. 7.00 – Msza św. poranna

 

– godz. 10.30 – Suma Odpustowa pod przewodnictwem Księdza Prymasa

 

– godz. 15.00 – Msza św. dla kierowców z poświęceniem pojazdów

 

* we Farze:

 

– ok. godz. 18.00 – Msza św. po przyjściu procesji z Lip

 

 

 

Środa:

 

godz. 8.30 i 18.00

 

– godz. 10.00 – zapraszamy na tę Mszę św. wszystkich chorych i tych, którzy się nimi opiekują. Podczas tej Eucharystii udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych.

 

 • Podczas odpustu Siostry zakonne będą przyjmowały intencje mszalne, które odprawiamy w Lipach podczas Sumy Odpustowej sprawowanej przez Księży Biskupów oraz przez cały rok w środy w miarę możliwości w połączeniu z Nieszporami ku czci NMP o godz. 18.00. Zachęcamy do modlitwy za swoich bliskich, zwłaszcza za zmarłych.

 

 • Szczegółowy plan odpustu podany jest w gablocie ogłoszeń oraz na terenie miasta. Zwracamy się do Parafian i mieszkańców Lubawy, aby na Sumę w pierwszy i drugi dzień do Lip udać się w procesji lub podstawionymi na przystanku autokarami, aby dać możliwość zaparkować samochody pielgrzymom przybywającym z daleka. Ulica Lipowa na czas odpustu będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Otwarta będzie na czas odpustu droga z Lip na Losy – przygotowany został dodatkowy parking między ulicą Kopernika a Lipami, gdzie będzie można zostawić pojazdy. Bardzo prosimy zmotoryzowanych, aby przestrzegali poleceń Policji i Strażaków kierujących ruchem, ponieważ czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Prosimy zwłaszcza  o cierpliwość, kulturę słowa i właściwe zachowanie wobec kierujących ruchem kołowym, którzy w tych dniach pełnią wobec nas posługę nieodpłatnie  i dobrowolnie, wielu z nich na tę okoliczność korzysta z dnia wolnego w pracy, dlatego tym bardziej uszanujmy ich pracę. Prosimy jednocześnie, by zwrócić uwagę na nowe znaki, które będą ustawione przy zmienionej organizacji ruchu  i dostosowanie się do nich.

 

 • Pragniemy przypomnieć, że Sanktuarium jest miejscem świętym, a czas odpustu to czas słuchania Słowa Bożego. Prosimy zatem o powstrzymanie się od spożywania napojów alkoholowych na terenie Sanktuarium.

 

 • Zwracamy się z prośbą o uporządkowanie i udekorowanie naszego miasta na czas Odpustu, a szczególnie trasy przejścia Figury Matki Bożej do Lip.

 

 • Serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczynki, które chcą sypać kwiatki oraz dzieci pierwszokomunijne do niesienia emblematów religijnych podczas procesji odpustowej do Lip.

 

 • W piątek 5 VII prosimy wszystkich chętnych do pomocy w sprzątaniu kościoła i sanitariatów w Sanktuarium w Lipach. Zbiórka przy farze o godz. 9. 30, można też udać się do Lip własnym pojazdem na godz. 10.00.

 

 • Od poniedziałku 8 VII kościół farny będzie zamknięty na czas remontu i malowania. Wszystkie Eucharystie zarówno w dni powszednie jak i w niedziele będą odprawiane w kościele św. Barbary. W dni powszednie Msze św. będą celebrowane jak dotychczas o godz. 8.30 i 18.00. Na czas zamknięcia kościoła farnego ulegnie zmianie porządek Eucharystii niedzielnych. Porządek ten będzie następujący: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00. Wszystkie intencje przyjęte dotychczas na godz. 11.00 do kościoła św. Barbary zostaną odprawione o godz. 11.30, natomiast intencje przyjęte na godz. 12.00 będą odprawione o godz. 13.00. Prosimy o wyrozumiałość w związku z wprowadzonymi na czas remontu i malowania zmianami.

 

 • W ramach trwającego V Międzynarodowego Letniego Festiwalu Muzycznego zapraszamy na ostatni z zaplanowanych w naszym kościele koncertów, który odbędzie się w dziś 30 VI o godz. 18.45 z udziałem aktorki Anny Nehrebeckiej.

 

 • Klub Honorowych Dawców Krwi Szwed Lubawa, Ochotnicza Straż Pożarna i Urząd Miasta organizują zbiórkę krwi w czwartek 4 VII na świetlicy OSP Lubawa przy ul. Strażackiej 1. Godziny rejestracji od 8.00 do 11.00.

 

 • W kalendarzu liturgicznym wspominamy:

– 1 i 2 VII – ODPUST LIPSKI

 

– 3 VII (czwartek) – św. Tomasza

 

– 6 VII (sobota) – bł. Marię Teresę Ledóchowską

 

 

 • Zmarł + Józef Dreszler zam. Lubawa ul. Bankowa. Pogrzeb w poniedziałek 1 VII

o godz. 9.30. Msza św. w kościele św. Barbary, złożenie ciała na cm. parafialnym. Dobry Jezu…