Aktualności

I niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu : Zapoznaj się z Ogłoszeniami Duszpasterskimi na I Niedzielę Wielkiego Postu. Sprawdź kiedy w naszej parafii odbywa się Droga Krzyżowa Sprawdź kiedy w naszej parafii odbywają się Gorzkie Żale     Ewangelia I Niedzieli Wielkiego Postu : (Mk 1, 12-15) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A […]

Środa Popielcowa AD 2021

    Środą Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu – okres czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Życie religijne wiernych skupia się w tym czasie wokół trzech tematów: chrztu, pokuty i Męki Pańskiej. To szczególny czas modlitwy, pokuty i czynienia miłosierdzia. Bóg ukazuje nam trzy drogi nawrócenia i powrotu: modlitwę (miłość do Chrystusa), […]

Papież na Wielki Post: W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę

„Oto idzie­my do Jero­zo­li­my…” (Mt 20, 18) Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości   Dro­dzy bra­cia i siostry, zapo­wia­da­jąc uczniom swo­ją mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie, aby wypeł­nić wolę Ojca, Jezus uka­zu­je im głę­bo­ki sens swo­jej misji i wzy­wa ich do zjed­no­cze­nia się z nią dla zba­wie­nia świata.   Podą­ża­jąc wiel­ko­post­ną dro­gą, któ­ra pro­wa­dzi […]

Zaproszenie na Odpust św. Barbary

Serdecznie Zapraszamy  do kościoła św. Barbary na Eucharystię o godz. 11.00. Będzie to Msza św. z odpustem zupełnym z racji święta Patronki tego kościoła. Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim dbającym o piękno tego kościoła oraz ofiarodawcom.

Komunikat w sprawie nominacji nowego biskupa toruńskiego

W związku z nominacją bpa Wiesława Śmigla na biskupa toruńskiego, bp Andrzej Suski wystosował komunikat do kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Siostry i bracia we wspólnocie Kościoła Toruńskiego. W grudniu ubiegłego roku, po myśli wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego, złożyłem rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego diecezji toruńskiej. Ojciec Święty Franciszek […]

Kim jest nowy pasterz Diecezji Toruńskiej…

Papież Franciszek mianował nowym biskupem toruńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla – poinformowała w sobotę Nuncjatura Apostolska. Zastąpi on bp. Andrzeja Suskiego, który przechodzi na emeryturę.  Bp Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969 r. w Świeciu. Jest doktorem hab. teologii, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członkiem Rady Stałej Konferencji […]