Relikwie Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – w naszej Barbarce…