You are currently viewing Relikwie Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – w naszej Barbarce…

Relikwie Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – w naszej Barbarce…

15 Maja w Niedziele Zesłania Ducha św. w naszych Świątyniach : w Parafii Nawiedzenia NMP, w Kościele św.Barbary oraz w naszym pięknym Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej gościliśmy niezwykłą osobę : św.Marię od Jezusa ukrzyżowanego w postaciach relikwii.

Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego – (Maria Baouardy ) urodziła się 5 stycznia 1846 roku w Abellin w Galilei, w katolickiej rodzinie obrządku greckomelchickiego. W roku 1867 wstąpiła do karmelu w Pau we Francji. Śluby zakonne złożyła w Mangalore w Indiach, dokąd przybyła w 1870 roku jako współfundatorka tamtejszego klasztoru. W 1872 roku wróciła do Francji. Trzy lata później udała się do Ziemi Świętej. Założyła dwa klasztory: jeden w Betlejem, a drugi w Nazarecie. Miała szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego i była ubogacona nadprzyrodzonymi darami, odznaczając się przy tym cnotą wielkiej pokory. Pałała gorącą miłością do Kościoła i papieża. Zmarła w Betlejem 26 sierpnia 1878 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją w roku 1983.

Św.Maria w naszym drewnianym Kościółku