Komunikat w sprawie I Komunii w naszej Parafii.

 

I Komunia Święta w naszej parafii.

Zgodnie z przewidywaniami Ministra Zdrowia o wydłużeniu się czasu epidemii i kwarantanny, nawet do dwóch lat, jesteśmy zobowiązani zatroszczyć się o Życie Sakramentalne Dzieci w tych nietypowych warunkach. Stworzymy Dzieciom możliwość przyjęcia I Komunii św. indywidualnie,  w szatkach lub w stroju świątecznym,  w wyznaczone Niedziele w Okresie Wielkanocnym. W związku  z tym prosimy Rodziców lub Prawnych Opiekunów Dzieci o kontakt telefoniczny (numery podane powyżej),    a następnie o spotkanie się w biurze parafialnym Rodziców/Opiekunów i Dzieci z duszpasterzem w celu przeprowadzenia katechezy i ustalenia szczegółów  I Spowiedzi św. i  Uroczystości I Komunii św.